Hoe ontworteld DSM de kans laat liggen om een betekenisvolle stap naar voren te zetten

Op de dag dat duidelijk wordt dat Limburg zeker te maken gaat krijgen met ongekende waterstanden maakt DSM – Dutch Steel Mines – fijntjes bekend dat het haar wereldwijde hoofdkantoor verhuist van Heerlen naar Maastricht. Timing, inhoud en communicatie laten zien dat DSM definitief ontworteld is.

 

Natuurlijk zijn de activiteiten van DSM al lang niet meer die van de staatsmijnen. Natuurlijk hoef je niet álle keuzes te baseren op je verleden. Natuurlijk zijn er argumenten voor Maastricht. En toch, toch is dit écht een gemiste kans voor het reputatiemanagement van DSM in Nederland.

 

Timing operationeel en strategisch slecht

 

Hoe verzin je het om bij de start watersnood te denken ‘laten wij toch maar gewoon bekend maken dat we ons hoofdkantoor binnen Limburg gaan verhuizen, wetende hoe gevoelig dit ligt’. Het kan zijn dat DSM onderschat hoe belangrijk het bedrijf en deze keuze is voor haar omgeving. Het kan zijn dat ze hoopte dat de berichtgeving zou wegvallen in al het nieuws rond de overstromingen in de Euregio. En het kan zijn dat het vanwege aandeelhoudersbelangen nodig was om nu naar buiten te treden. Hoe dan ook is de timing van de communicatie al beroerd. Juist van een bedrijf dat pretendeert sommige van de grootste uitdagingen in de wereld mee te willen tackelen, mag je verwachten dat ze terughoudend is in het op de voorgrond treden bij een uiting ván één van die uitdagingen namelijk klimaatverandering. Dat is dan nog een operationele misser zullen we maar zeggen.

 

Aan de vooravond van een transitie voor Heerlen zoals DSM die zélf doormaakte

 

Want ook de timing van de keuze an sich roept vragen op. Vier jaar geleden speculeerden de media al over een binnen DSM lopende discussie over de locatie van het hoofdkantoor. Toen werd vrolijk gemeld dat DSM geen enkele plannen heeft om Heerlen te verlaten. En nu gebeurt het toch. Juist in een periode dat Heerlen aan de vooravond staat van een unieke kans om de sociaal maatschappelijke gevolgen van de mijnsluitingen te keren. Destijds gingen tienduizenden banen voor arbeiders verloren en er kwamen kantoorbanen (pensioenfonds, belastingdienst) voor terug. Een mismatch die generaties mede heeft opgezadeld met problemen op het gebied van werk, inkomen en gezondheid. En de samenleving daarmee op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Niet voor niets is Heerlen-Noord – 56.000 inwoners – aangewezen als een van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden in Nederland. Gebieden die aantoonbaar een te grote achterstand hebben op het gebied van leefbaarheid en veiligheid en waarin het Rijk, provincie, gemeente en vele partners willen gaan investeren. Nu eens langdurig en depolitiek. Een ééngeneratieprogramma is beoogd. Een programma georganiseerd in een programmabureau – en daarmee op afstand van de vierjaarlijkse verkiezingscycli – met concrete doelstellingen en interventies gericht op fundamentele verandering voor de lange termijn. Hét moment voor partijen als DSM om naar voren te treden in plaats van weg te lopen. Om woorden als ‘purpose-led’ en ‘doing well by doing good’ meer te laten zijn dan holle kreten.

 

Vaag en heel dun statement over een gebouw slaat plank helemaal mis

 

DSM had de unieke kans om dit programma te adopteren. Om statements als:

To make our ambitions of boosting economic prosperity, environmental progress and societal advancement a reality, we’ll continue to be Purpose-led and Performance-driven.”

in het klein (op wereldschaal bekeken) ten volle tot uiting te brengen in proeftuin Heerlen. Om innovaties te testen en te lanceren ten bate van de vooruitgang van het gebied waar DSM letterlijk uit de grond is gestampt. Als bewijslast van haar goede wil en producten voor de rest van de wereld. Heerlen als DSM-experience. Het had een fantastische win-win kunnen zijn. Maar DSM verhuist. 25 kilometer verderop. Met in haar statement enkel aandacht voor het gebouw en allesbehalve voor haar rol. En met als argument voor Maastricht: “het werk blijft toch in de regio?”. Ja als dat zo is, had je ook in Heerlen kunnen blijven.

 

Identiteit + Verbindingskracht = Ontwikkeling

 

Ik geloof dat je identiteit het resultaat is van gisteren én een kompas voor morgen. Dat je kunt veranderen door jezelf te blijven. DSM heeft dat eerder deels ook laten zien in de transitie die ze als organisatie heeft doorgemaakt. En nu laat ze een gigantische kans liggen. Want als DSM vanuit haar identiteit (120 jaar gevestigd in Heerlen, letterlijk ontstaan uit Heerlense grond als staatsmijnen en daarmee positieve én negatieve gevolgen gehad voor de regio, als organisatie wendbaar relevant weten te blijven door te innoveren) écht in verbinding was blijven staan met haar omgeving (Heerlen / Parkstad / Limburg) dan had ze kunnen zorgen voor een ongekende ontwikkeling van haar medewerkers, activiteiten en omgeving en daarmee voor economische én maatschappelijke waarde. Dán had ze deze keuze niet gemaakt. Dan had DSM dit niet zó gecommuniceerd. En dan had ze dit niet nú gecommuniceerd. Dan had DSM het werken van de toekomst een plek gegeven op de grond waaraan het waarde ontleent. Had het Heerlen geholpen om dezelfde transitie vorm te geven die het bedrijf zelf heeft doorgemaakt. Dan waren ziel en zakelijkheid niet zover van elkaar verwijderd geweest. Nu blijken alle woorden over purpose-led, storytelling zonder storydoing en dat maakt het ongeloofwaardig en is slecht voor de reputatie van DSM,

De samenwerking met Ivo is bij iedere ontmoeting verrassend en innovatief, boven alle verwachtingen, in één woord: Wauw!

Eric Boekema
Eigenaar Eric Boekema Hypotheken

Ivo kan op een strategische wijze meedenken in communicatieprocessen en de vertaalslag maken naar de benodigde acties. Met de participatietoolbox heeft hij een heel mooi hulpmiddel ontwikkeld waardoor burgerparticipatie professioneel ingericht kan worden in de diverse projecten en beleidsprocessen.

Bart Mennens
Programmamanager Burgerbetrokkenheid & Lokale democratie - Gemeente Heerlen

Dankjewel! Deze basis voelt heel goed. Knap hoe jullie dat op basis van onze 'verhalen' in zo’n mooie opbouw hebben kunnen gieten. Ik ben benieuwd naar de vervolgstap.

Vivian Kersten
Directeur / Eigenaar - Rendiz

“De communicatie-achtergrond van Ivo, zijn scherpe blik, de vraag achter de vraag stellen en zijn gedegen manier van rapporteren maakten het tot een hele fijne samenwerking. Daarnaast stuur je natuurlijk ook iemand op pad namens Vorkmeer en wilden we zeker weten dat hij dat deed met de juiste visie voor ogen. Dat was bij Ivo in goede handen. Zo zie je maar: opdrachten die een beetje buiten iemands kader lijken, blijken door de juiste competenties en persoonlijkheid heel erg passend. Wij zijn heel erg blij met het resultaat”.

Josine van Loon
Algemeen Manager, Welzijnsstichting Vorkmeer

Al snel had Ivo (projectleider via Inova) de dynamieken in onze arbeidsmarktregio door en wist daar op in te spelen. Nu de campagne van start gaat hebben we het volste vertrouwen dat we samen mooie resultaten gaan behalen!

Maarten Fieret
Beleidsmedewerker Onderwijs en Arbeidsmarkt - Gemeente Helmond

De visie die Ivo voor en met het nieuw gestarte Toeristisch Recreatief Platform Peel en Maas ontwikkelde, is een stevig en indrukwekkend document geworden dat ons als bestuur trots stemt. Enerzijds een gedegen basis van diepgang en anderzijds veel waardevolle, concrete suggesties om de komende jaren mee aan te slag te gaan.

Wil van Oosteren
Voorzitter Toeristisch - Recreatief Platform Peel en Maas

Ivo heeft met veel passie en inspiratie de eerste bijeenkomst van de Coalitie van Impact van cluster Leefomgeving en Natuur bij de HAS geleid. Hij is in staat geweest om samen met ons een concept neer te zetten waarbij op een ontspannen manier met vertegenwoordigers uit het werkveld is gereflecteerd op de uitdagingen die op ons af komen en stil te staan bij de rol die we daar als HAS in kunnen spelen. Deze samenwerking smaakt zeker naar meer.

Patricia de Cocq
Directeur Leefomgeving & Natuur bij HAS Hogeschool

Ivo is een creatieve denker, die de juiste toon weet te vinden in de speeches die hij voor ons schrijft. Hij is een professional in hart en nieren.

Wilma Delissen
Burgemeester gemeente Peel en Maas

Heel fijn dat we zo snel en makkelijk konden schakelen en dat je meteen de juiste toon en snaar raakte. En dat terwijl we alleen via mail en telefoon contact hebben gehad.

Petra
Communicatieadviseur Gemeente Ermelo

Na jaren van groei was het tijd om onze missie, visie en identiteit te herijken. Ivo heeft op professionele wijze gegraven binnen en buiten onze organisatie en dat heeft geresulteerd in een mooi concept waarmee we vooruit kunnen.

Martijn de Wever
Directeur / Eigenaar - 2WCF ICT Dienstverleners

Spot on de kern geraakt, we zijn écht enthousiast! Ivo heeft ons op een fantastische wijze door dit proces geleid. Erg knap hoe je met woorden en beelden zo scherp tot de kern kunt komen.

Rob Vercoulen
Directeur, NLG Buitenkansen

Bedankt voor het coachen, het meedenken en vooral voor het feit dat je bepaalde patronen vanuit een ander perspectief voor mij zichtbaar maakt! Daar haal ik altijd veel energie uit 💪🏼

Steven Vaes
Marketing & Communicatie - VEBA

Wat voor ons een jarenlange worsteling was, lukte Ivo snel en goed. Omschrijven wie we écht zijn als Wicro en waarvoor we staan. Via interviews met klanten en medewerkers wist Ivo de kern boven te halen en de juiste snaar te raken in zijn creatieve vertaling daarvan.

Evelien Fasotte
Directeur - Wicro Plastics

Ivo is in staat om zich als speechschrijver in korte tijd in te leven en de juiste snaar te raken

Roland van Kessel
Burgemeester Gemeente Cranendonck

Ivo heeft de gehele planning van ons project, de meerwaarde van onze aspergeplanten op de kaart zetten, op zich genomen. Daarbij bleef hij op positieve wijze vasthouden aan het tijdsplan om de gezamenlijke deadline te halen!


Directeur Beeren Plant Products - Kartrekker kwaliteit-plus-systeem Select Plant

Mooi meegenomen

18-08-2023

Waarom we niet alleen naar data en informatie (zakelijkheid) maar ook naar waarden en verhalen (ziel) moeten kijken bij strategieontwikkeling

Lees meer over Waarom we niet alleen naar data en informatie (zakelijkheid) maar ook naar waarden en verhalen (ziel) moeten kijken bij strategieontwikkeling
04-08-2023

Gemiste kans: Slechts 36,7% van de familiebedrijven maakt gebruik van hun familiale merkidentiteit

Lees meer over Gemiste kans: Slechts 36,7% van de familiebedrijven maakt gebruik van hun familiale merkidentiteit
27-07-2023

Onderzoek: Hoe beter op elkaar afgestemd heden, verleden en toekomst zijn, hoe groter de merkwaarde

Lees meer over Onderzoek: Hoe beter op elkaar afgestemd heden, verleden en toekomst zijn, hoe groter de merkwaarde
20-01-2023

Maak verbinding géén content

Lees meer over Maak verbinding géén content
25-11-2022

Kansen veur dialekmarketing en kommunikasie

Lees meer over Kansen veur dialekmarketing en kommunikasie
20-09-2022

Wat we als samenleving kunnen leren van de waarde(n) van het familiebedrijf

Lees meer over Wat we als samenleving kunnen leren van de waarde(n) van het familiebedrijf
30-05-2022

Practice what i preach

Lees meer over Practice what i preach
30-07-2021

Hoe ontworteld DSM de kans laat liggen om een betekenisvolle stap naar voren te zetten

Lees meer over Hoe ontworteld DSM de kans laat liggen om een betekenisvolle stap naar voren te zetten
20-04-2020

We zijn met wie we omgaan. Maar wat als we met bijna niemand meer omgaan?

Lees meer over We zijn met wie we omgaan. Maar wat als we met bijna niemand meer omgaan?
06-01-2020

Incentro: Naamsbekendheid over de rug van een heel dun ‘purpose’

Lees meer over Incentro: Naamsbekendheid over de rug van een heel dun ‘purpose’