Identiteit en positionering

Wil je mensen meenemen in je verhaal dan dient dat verhaal relevant te zijn voor de mensen met wie je communiceert, onderscheidend ten opzichte van vergelijkbare organisaties én authentiek.

Merkidentiteit

Dé basis voor authentieke communicatie leg je met je merkidentiteit. Als je deze scherp weet te beschrijven maak je meteen het verschil. En dus is dat wat we samen doen. Na een speurtocht langs jullie historie, kerncompetenties, strategie, mensen, producten én klanten kom ik tot de kern, het fundament van jullie merk. We beschrijven die merkwaarden die terugkomen in alles dat jullie doen en vatten de essentie van het merk samen. In de corporate story slaan we een brug tussen verleden, heden en toekomst. Jullie identiteit als resultaat van gisteren en kompas voor morgen.

 

Positionering

Met je positionering koppel je een of enkele kenmerken van die merkidentiteit aan actuele ontwikkelingen en behoeften. Hiervoor ontwikkel ik een creatief communicatieconcept inclusief een pakkende merkbelofte. Een concept dat dient als kapstok om al je marketing- en communicatieactiviteiten – intern en extern – onderscheidend aan op te hangen. Zo ontstaat herkenning omdat je eenduidig communiceert en érkenning omdat je aansluiting vindt bij wat klanten, medewerkers, cliënten of inwoners nu bezighoudt.

 

Storytelling en contentmarketing

Vanuit die identiteit en positionering ontstaat al heel snel een beeld van de verhalen waarmee je via storytelling je merk tot leven kunt brengen en van de kennis die je via contentmarketing kunt delen. Met een praktische en haalbaar contentstrategie help ik jullie om dat wat er in jullie organisatie gebeurt – nieuwe mensen, producten, systemen, middelen, etc. – om te zetten in aansprekende verhalen en relevante content.

 

Rode draad voor al je communicatie

Het gaat dus altijd om die combinatie, om identiteit én positionering. Want je kunt een krachtige identiteit hebben, maar er vervolgens niet in slagen om die zo te communiceren dat die actueel en relevant is. Dan krijgen mensen wel een gevoel bij waar het merk voor staat maar ontstaat er geen aantrekkingskracht omdat je niet inspeelt op actuele wensen en behoeften. Andersom kun je je als merk herpositioneren zo vaak als je wil, zo lang er geen duidelijke merkidentiteit is kom je niet in het hoofd van mensen terecht omdat het ontbreekt aan een rode draad in alles dat je doet.

Voor het Starterscafé Peel en Maas heb ik Ivo benaderd om de presentatie van de eerste bijeenkomst voor zijn rekening te nemen. Mede door de goede voorbereidingen van Ivo, het stellen van de juiste vragen en te zorgen voor een goede sfeer heeft hij er voor gezorgd dat ik terug kan kijken op een zeer geslaagde avond.

Bart Steegers
Mede initiatiefnemer Starterscafé Peel en Maas

Ivo weet als dagvoorzitter het gevraagde uit de zaal op te halen op een manier waarbij het publiek zich comfortabel voelt

Peter van de Pas
Voorzitter, Plattelandscoöperatie

Heel fijn dat we zo snel en makkelijk konden schakelen en dat je meteen de juiste toon en snaar raakte. En dat terwijl we alleen via mail en telefoon contact hebben gehad.

Petra
Communicatieadviseur Gemeente Ermelo

Ivo heeft de gehele planning van ons project, de meerwaarde van onze aspergeplanten op de kaart zetten, op zich genomen. Daarbij bleef hij op positieve wijze vasthouden aan het tijdsplan om de gezamenlijke deadline te halen!


Directeur Beeren Plant Products - Kartrekker kwaliteit-plus-systeem Select Plant

Dankjewel! Deze basis voelt heel goed. Knap hoe jullie dat op basis van onze 'verhalen' in zo’n mooie opbouw hebben kunnen gieten. Ik ben benieuwd naar de vervolgstap.

Vivian Kersten
Directeur / Eigenaar - Rendiz

Ivo is een creatieve denker, die de juiste toon weet te vinden in de speeches die hij voor ons schrijft. Hij is een professional in hart en nieren.

Wilma Delissen
Burgemeester gemeente Peel en Maas

Spot on de kern geraakt, we zijn écht enthousiast! Ivo heeft ons op een fantastische wijze door dit proces geleid. Erg knap hoe je met woorden en beelden zo scherp tot de kern kunt komen. We kijken er naar uit om samen met Ivo en het team van INOVA de uitvoering in te gaan en het resultaat te kunnen delen.

Rob Vercoulen
Directeur, NLG Buitenkansen

Al snel had Ivo (projectleider via Inova) de dynamieken in onze arbeidsmarktregio door en wist daar op in te spelen. Nu de campagne van start gaat hebben we het volste vertrouwen dat we samen mooie resultaten gaan behalen!

Maarten Fieret
Beleidsmedewerker Onderwijs en Arbeidsmarkt - Gemeente Helmond

Na jaren van groei was het tijd om onze missie, visie en identiteit te herijken. Ivo heeft op professionele wijze gegraven binnen en buiten onze organisatie en dat heeft geresulteerd in een mooi concept waarmee we vooruit kunnen.

Martijn de Wever
Directeur / Eigenaar - 2WCF ICT Dienstverleners

Wat voor ons een jarenlange worsteling was, lukte Ivo snel en goed. Omschrijven wie we écht zijn als Wicro en waarvoor we staan. Via interviews met klanten en medewerkers wist Ivo de kern boven te halen en de juiste snaar te raken in zijn creatieve vertaling daarvan.

Evelien Fasotte
Directeur - Wicro Plastics

Ivo kan op een strategische wijze meedenken in communicatieprocessen en de vertaalslag maken naar de benodigde acties. Met de participatietoolbox heeft hij een heel mooi hulpmiddel ontwikkeld waardoor burgerparticipatie professioneel ingericht kan worden in de diverse projecten en beleidsprocessen.

Bart Mennens
Programmamanager Burgerbetrokkenheid & Lokale democratie - Gemeente Heerlen

Dankzij de prima begeleiding van Ivo, zijn goede voorbereidingen en nuttige suggesties voor het programma heeft het PromotiePlatform Leudal een succesvolle kick off van een nieuwe koers beleefd

Fritz van Hattem
Voorzitter Promotieplatform Leudal

Ivo heeft met veel passie en inspiratie de eerste bijeenkomst van de Coalitie van Impact van cluster Leefomgeving en Natuur bij de HAS geleid. Hij is in staat geweest om samen met ons een concept neer te zetten waarbij op een ontspannen manier met vertegenwoordigers uit het werkveld is gereflecteerd op de uitdagingen die op ons af komen en stil te staan bij de rol die we daar als HAS in kunnen spelen. Deze samenwerking smaakt zeker naar meer.

Patricia de Cocq
Directeur Leefomgeving & Natuur bij HAS Hogeschool