Maak verbinding géén content

Dé basis voor authentieke communicatie leg je met je merkidentiteit. Door de waarden en de essentie van je merk te beschrijven maak je expliciet wat impliciet was. Wie je bent, waarvoor je staat en waarvoor je gaat. Vervolgens kies je met een positionering dié elementen van je identiteit die op dit moment relevant zijn voor je klanten en de samenleving én onderscheidend ten opzichte van concurrenten. Dat leidt tot een creatief communicatieconcept dat dient als kapstok voor al je communicatie-uitingen. En dan begint het. Toch?

 

Niet altijd zie ik. Want vaak vergeten we dan een brug te slaan tussen de beschreven merkidentiteit, de ontwikkelde positionering én de content die we maken. Want die is dan toch niet zo eigen. Terwijl je met het doordacht ontwikkelen van contentformats dé brug kunt slaan tussen denken en doen, tussen plan en uitvoering. Met goeie contentformats breng je dat papieren merk ook écht tot leven.

 

Kies bewust je tone of voice

Om een beeld te vormen van de identiteit van een merk maak ik regelmatig gebruik van merkarchetypen. Twaalf typen persoonlijkheden ooit door psycholoog Jung bedacht om mensen te typeren maar oh zo bruikbaar om merken te typeren. En niet alleen om je merk te typeren, ook om er taal en concepten aan te ontlenen. Want je kunt je voorstellen dat een verzorger een andere tone of voice heeft dan een rebel. Gebruik die tone of voice dan ook!

 

Voorbeeld offline ‘magiër-format’ NLG Buitenkansen

Voor Noord Limburgs Groen bracht ik bijvoorbeeld hun merkidentiteit in beeld en ontwikkelde op basis daarvan een nieuwe merknaam en positionering. Dat werd NLG Buitenkansen. Typisch een magiër als we kijken naar het archetype. Een Magiër is erop gericht om ongewenste situaties om te zetten naar positieve situaties en via communicatie geeft de magiër de klant het gevoel dat die zelf over de toverkracht bezit om de gewenste situatie tot stand te brengen. Daarom ontwikkelden we een advertentieformat waarbij we de klant het podium gunnen: Het buiten van >naam klant NLG< is de kans voor >naam medewerker NLG<. Een format waarmee NLG eigen én onderscheidend kan communiceren. En waarmee ze kan laten zien welke rol ze vervult richting opdrachtgevers én hun bijzondere medewerkers.

 

   

 

Minder maar betere content

Een scherp beeld van je identiteit en positionering helpt je ook om invalshoeken te kiezen.

Want de lijstjes van ‘5 tips om …’ en ‘10 dingen die je zeker moet weten over…’ kennen we nu wel. Hetzelfde geldt voor de platte inhakers op ‘de dag van…’ en ‘throwbackthursday’. Communiceer eigen en onderscheidend of niet. Communiceer minder maar beter.

Hoe? Door invalshoeken te kiezen die écht bij jou passen, die leiden tot een voor de doelgroep relevant verhaal én die onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrent.

 

Voorbeeld online bewijslast-format WonenPlus

WonenPlus wordt aan de hand van de naam nog vaak gezien als woningcorporatie. Terwijl ze zorg – begeleid wonen bijvoorbeeld – levert. Bovendien doet ze het net wat anders dan collega’s in het vak. Eenvoudiger en met veel eigenaarschap voor medewerkers en cliënten. Omdat ze een groot respect hebben voor de autonomie van het individu. Het resultaat is letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor de mens, of je nu cliënt of medewerker bent. Die ruimte is de eindwaarde – het resultaat waar het om draait bij Wonen Plus – waarop we dus ook écht gaan positioneren. Vooral met concrete bewijslast, voorbeelden van werkwijzen die bewijzen hoe Wonen Plus zorgt voor ruimte.

Want ik geloof in het motto ‘don’t tell me you’re funny, tell me your joke’

Dat leidde tot onderstaand format. Zie dit voor je als de vetgedrukte titels van een facebookpost aan de hand waarvan je artikelen vertelt.

  • Een woning in plaats van een kamer. Zorgt voor ruimte.
  • Geen hkz maar iso. Zorgt voor ruimte.
  • Zelf roosteren. Zorgt voor ruimte.
  • Zelf de leaseregeling opzetten. Zorgt voor ruimte.
  • Niet hoeven implementeren. Zorgt voor ruimte.
  • Cliënten laten meebeslissen over een nieuwe locatie. Zorgt voor ruimte.

Met dit contentformat kan Wonen Plus zodanig diverse verhalen eenduidig vertellen op hun website en social media. Op een manier die concreet laat zien wat Wonen Plus anders doet om de ambitie van meer ruimte voor mensen, iedere dag waar te maken.  Én die via het werkwoord ‘zorgt’ duidelijker maakt in welke categorie Wonen Plus actief is. Eigen en onderscheidend.

 

Denk als een redactie

Zoals gezegd koppel je met een positionering jullie kracht aan die thema’s die nu relevant zijn voor klanten en samenleving. Laat dus ook uit je content blijken dat jullie snappen wat jullie klanten of potentiele medewerkers bezighoudt én vindt een eigen invalshoek vanuit jullie identiteit. Dán ontstaat onderscheidend vermogen met toegevoegde waarde. Om daar te komen helpt het enorm om te denken als een bladen- of een programmamaker. Waarover zou je dan stelling nemen in een column? Welk achtergrondverhaal moét er dan verteld worden? Welk inzicht wíl je boven tafel krijgen? Welke kennis en ervaring van je klanten of medewerkers kun jij als geen ander delen met potentiële klanten en potentiële medewerkers? Waarnaar zouden we eens onderzoek moeten (laten) doen?

 

Dwing je zelf dus om van buiten naar binnen te denken. Én kies, kies, kies. Beter tien hele relevante, onderscheidende items op de socials in een jaar dan twee keer per week pure middelmaat. Je kunt je tijd en geld maar één keer inzetten, maak er dan impact mee. Effectief voor het merk, leuk voor jou als professional.

Heel fijn dat we zo snel en makkelijk konden schakelen en dat je meteen de juiste toon en snaar raakte. En dat terwijl we alleen via mail en telefoon contact hebben gehad.

Petra
Communicatieadviseur Gemeente Ermelo

Al snel had Ivo (projectleider via Inova) de dynamieken in onze arbeidsmarktregio door en wist daar op in te spelen. Nu de campagne van start gaat hebben we het volste vertrouwen dat we samen mooie resultaten gaan behalen!

Maarten Fieret
Beleidsmedewerker Onderwijs en Arbeidsmarkt - Gemeente Helmond

Ivo kan op een strategische wijze meedenken in communicatieprocessen en de vertaalslag maken naar de benodigde acties. Met de participatietoolbox heeft hij een heel mooi hulpmiddel ontwikkeld waardoor burgerparticipatie professioneel ingericht kan worden in de diverse projecten en beleidsprocessen.

Bart Mennens
Programmamanager Burgerbetrokkenheid & Lokale democratie - Gemeente Heerlen

Ivo is in staat om zich als speechschrijver in korte tijd in te leven en de juiste snaar te raken

Roland van Kessel
Burgemeester Gemeente Cranendonck

De samenwerking met Ivo is bij iedere ontmoeting verrassend en innovatief, boven alle verwachtingen, in één woord: Wauw!

Eric Boekema
Eigenaar Eric Boekema Hypotheken

Door de goede voorbereiding heeft Ivo de relatiedag van Limburg Marketing professioneel geleid. Hij is alert, stelt de juiste vragen en helpt zo om het publiek te inspireren.

Giel Polman
Directeur Limburg Marketing

Dankjewel! Deze basis voelt heel goed. Knap hoe jullie dat op basis van onze 'verhalen' in zo’n mooie opbouw hebben kunnen gieten. Ik ben benieuwd naar de vervolgstap.

Vivian Kersten
Directeur / Eigenaar - Rendiz

De visie die Ivo voor en met het nieuw gestarte Toeristisch Recreatief Platform Peel en Maas ontwikkelde, is een stevig en indrukwekkend document geworden dat ons als bestuur trots stemt. Enerzijds een gedegen basis van diepgang en anderzijds veel waardevolle, concrete suggesties om de komende jaren mee aan te slag te gaan.

Wil van Oosteren
Voorzitter Toeristisch - Recreatief Platform Peel en Maas

Spot on de kern geraakt, we zijn écht enthousiast! Ivo heeft ons op een fantastische wijze door dit proces geleid. Erg knap hoe je met woorden en beelden zo scherp tot de kern kunt komen.

Rob Vercoulen
Directeur, NLG Buitenkansen

Bedankt voor het coachen, het meedenken en vooral voor het feit dat je bepaalde patronen vanuit een ander perspectief voor mij zichtbaar maakt! Daar haal ik altijd veel energie uit 💪🏼

Steven Vaes
Marketing & Communicatie - VEBA

“De communicatie-achtergrond van Ivo, zijn scherpe blik, de vraag achter de vraag stellen en zijn gedegen manier van rapporteren maakten het tot een hele fijne samenwerking. Daarnaast stuur je natuurlijk ook iemand op pad namens Vorkmeer en wilden we zeker weten dat hij dat deed met de juiste visie voor ogen. Dat was bij Ivo in goede handen. Zo zie je maar: opdrachten die een beetje buiten iemands kader lijken, blijken door de juiste competenties en persoonlijkheid heel erg passend. Wij zijn heel erg blij met het resultaat”.

Josine van Loon
Algemeen Manager, Welzijnsstichting Vorkmeer

Ivo is een creatieve denker, die de juiste toon weet te vinden in de speeches die hij voor ons schrijft. Hij is een professional in hart en nieren.

Wilma Delissen
Burgemeester gemeente Peel en Maas

Ivo heeft met veel passie en inspiratie de eerste bijeenkomst van de Coalitie van Impact van cluster Leefomgeving en Natuur bij de HAS geleid. Hij is in staat geweest om samen met ons een concept neer te zetten waarbij op een ontspannen manier met vertegenwoordigers uit het werkveld is gereflecteerd op de uitdagingen die op ons af komen en stil te staan bij de rol die we daar als HAS in kunnen spelen. Deze samenwerking smaakt zeker naar meer.

Patricia de Cocq
Directeur Leefomgeving & Natuur bij HAS Hogeschool

Ivo heeft de gehele planning van ons project, de meerwaarde van onze aspergeplanten op de kaart zetten, op zich genomen. Daarbij bleef hij op positieve wijze vasthouden aan het tijdsplan om de gezamenlijke deadline te halen!


Directeur Beeren Plant Products - Kartrekker kwaliteit-plus-systeem Select Plant

Na jaren van groei was het tijd om onze missie, visie en identiteit te herijken. Ivo heeft op professionele wijze gegraven binnen en buiten onze organisatie en dat heeft geresulteerd in een mooi concept waarmee we vooruit kunnen.

Martijn de Wever
Directeur / Eigenaar - 2WCF ICT Dienstverleners

Wat voor ons een jarenlange worsteling was, lukte Ivo snel en goed. Omschrijven wie we écht zijn als Wicro en waarvoor we staan. Via interviews met klanten en medewerkers wist Ivo de kern boven te halen en de juiste snaar te raken in zijn creatieve vertaling daarvan.

Evelien Fasotte
Directeur - Wicro Plastics

Mooi meegenomen

18-08-2023

Waarom we niet alleen naar data en informatie (zakelijkheid) maar ook naar waarden en verhalen (ziel) moeten kijken bij strategieontwikkeling

Lees meer over Waarom we niet alleen naar data en informatie (zakelijkheid) maar ook naar waarden en verhalen (ziel) moeten kijken bij strategieontwikkeling
04-08-2023

Gemiste kans: Slechts 36,7% van de familiebedrijven maakt gebruik van hun familiale merkidentiteit

Lees meer over Gemiste kans: Slechts 36,7% van de familiebedrijven maakt gebruik van hun familiale merkidentiteit
27-07-2023

Onderzoek: Hoe beter op elkaar afgestemd heden, verleden en toekomst zijn, hoe groter de merkwaarde

Lees meer over Onderzoek: Hoe beter op elkaar afgestemd heden, verleden en toekomst zijn, hoe groter de merkwaarde
20-01-2023

Maak verbinding géén content

Lees meer over Maak verbinding géén content
25-11-2022

Kansen veur dialekmarketing en kommunikasie

Lees meer over Kansen veur dialekmarketing en kommunikasie
20-09-2022

Wat we als samenleving kunnen leren van de waarde(n) van het familiebedrijf

Lees meer over Wat we als samenleving kunnen leren van de waarde(n) van het familiebedrijf
30-05-2022

Practice what i preach

Lees meer over Practice what i preach
30-07-2021

Hoe ontworteld DSM de kans laat liggen om een betekenisvolle stap naar voren te zetten

Lees meer over Hoe ontworteld DSM de kans laat liggen om een betekenisvolle stap naar voren te zetten
20-04-2020

We zijn met wie we omgaan. Maar wat als we met bijna niemand meer omgaan?

Lees meer over We zijn met wie we omgaan. Maar wat als we met bijna niemand meer omgaan?
06-01-2020

Incentro: Naamsbekendheid over de rug van een heel dun ‘purpose’

Lees meer over Incentro: Naamsbekendheid over de rug van een heel dun ‘purpose’