Participatietoolbox

Heerlen ontwikkelt zich in rap tempo. de stad doet dat bij voorkeur mét inwoners, ondernemers en organisaties. Er zijn aanzienlijke ambities op het gebied van participatie mede naar aanleiding van de slechte opkomst bij de meest recente verkiezingen.

De gemeente Heerlen wil het haar 1.100 medewerkers zo makkelijk mogelijk maken om participatie in te bedden in het dagelijkse werk. Een tweede natuur bij het maken én uitvoeren van beleid. Daarvoor ontwikkelde ik een zogenoemde participatietoolbox die medewerkers concreet helpt om vroegtijdig na te denken over participatie en de ambities op dit gebied maar die hen ook helpt om daarbij kostenbewust eigentijdse middelen in te zetten.

 

De participatietoolbox is een webapplicatie waarmee medewerkers participatie heel concreet voor hún werk kunnen inrichten. Met behulp van de participatietoolbox realiseren medewerkers

  • Een beleidsparagraaf over participatie die meteen kan worden ingevoegd in een projectplan, beleidsplan of raadsvoorstel
  • Een geautomatiseerd vormgegeven stakeholderanalyse. Een grafisch beeld van de mate van invloed en belang en het standpunt van twintig betrokken partijen.
  • Een 70%’s participatieplan. Met automatische, creatieve suggesties voor in te zetten communicatiemiddelen passend bij het participatieniveau en de geografische scope van het project. Bovendien een indicatie van de benodigde ureninzet en kosten
  • Casestudies voor collega’s. Drie maanden en voor het einde van de opgegeven participatieduur krijg je een oproep om participatie te gaan evalueren met externe partijen en zes weken voor het einde krijg je een mail het verzoek om de evaluatie van het participatieproces in te vullen. Zo ontstaat een bibliotheek vol met cases die automatisch wordt bijgewerkt na de evaluatie van een participatieproces
  • Een overzicht van lopende participatieprogramma’s zodat je weet of er  collega’s in hetzelfde gebied of vanuit hetzelfde beleidsveld met participatie aan de slag zijn
  • Relevante informatie (aandachtspunten fysiek event, aandachtspunten online event, participatiemogelijkheden social media, inkoopbeleid, etc.) én collega’s  die je helpen om handen en voeten te geven van participatie.

De participatietoolbox is in oktober 2021 opgeleverd aan de gemeente Heerlen. Ik realiseerde het plan van eisen, bedacht de werking van de toolbox en begeleidde de implementatie. INOVA  verzorgde de technische realisatie van de webapplicatie, PJP Film & Studio de introductie- én instructievideo.

Ivo kan op een strategische wijze meedenken in communicatieprocessen en de vertaalslag maken naar de benodigde acties. Met de participatietoolbox heeft hij een heel mooi hulpmiddel ontwikkeld waardoor burgerparticipatie professioneel ingericht kan worden in de diverse projecten en beleidsprocessen.

Bart Mennens
Programmamanager Burgerbetrokkenheid & Lokale democratie - Gemeente Heerlen

Mooi meegenomen

03-01-2024

Veranderd door zichzelf te blijven. Het merk Bibliotheek.

Lees meer over Veranderd door zichzelf te blijven. Het merk Bibliotheek.
18-08-2023

Waarom we niet alleen naar data en informatie (zakelijkheid) maar ook naar waarden en verhalen (ziel) moeten kijken bij strategieontwikkeling

Lees meer over Waarom we niet alleen naar data en informatie (zakelijkheid) maar ook naar waarden en verhalen (ziel) moeten kijken bij strategieontwikkeling
04-08-2023

Gemiste kans: Slechts 36,7% van de familiebedrijven maakt gebruik van hun familiale merkidentiteit

Lees meer over Gemiste kans: Slechts 36,7% van de familiebedrijven maakt gebruik van hun familiale merkidentiteit
27-07-2023

Onderzoek: Hoe beter op elkaar afgestemd heden, verleden en toekomst zijn, hoe groter de merkwaarde

Lees meer over Onderzoek: Hoe beter op elkaar afgestemd heden, verleden en toekomst zijn, hoe groter de merkwaarde
20-01-2023

Maak verbinding géén content

Lees meer over Maak verbinding géén content
25-11-2022

Kansen veur dialekmarketing en kommunikasie

Lees meer over Kansen veur dialekmarketing en kommunikasie
20-09-2022

Wat we als samenleving kunnen leren van de waarde(n) van het familiebedrijf

Lees meer over Wat we als samenleving kunnen leren van de waarde(n) van het familiebedrijf
30-05-2022

Practice what i preach

Lees meer over Practice what i preach
30-07-2021

Hoe ontworteld DSM de kans laat liggen om een betekenisvolle stap naar voren te zetten

Lees meer over Hoe ontworteld DSM de kans laat liggen om een betekenisvolle stap naar voren te zetten
20-04-2020

We zijn met wie we omgaan. Maar wat als we met bijna niemand meer omgaan?

Lees meer over We zijn met wie we omgaan. Maar wat als we met bijna niemand meer omgaan?
06-01-2020

Incentro: Naamsbekendheid over de rug van een heel dun ‘purpose’

Lees meer over Incentro: Naamsbekendheid over de rug van een heel dun ‘purpose’