Story Based Strategy

Jullie willen een nieuw hoofdstuk toevoegen aan het verhaal van jullie bedrijf of organisatie. Maar hoe moet dat hoofdstuk eruit gaan zien? Want de toekomst waarvoor we plannen maken speelt zich af tegen een heel ander decor dan het verleden. Prijzen, levertijden, grondstoffen, internationale relaties, de arbeidsmarkt en ecologische omstandigheden zijn allemaal anders dan voorheen. Enerzijds zoek je met je strategie of beleid daarom houvast en anderzijds wil je écht een nieuwe wolk (een stip is veel te vast in deze tijd) aan de horizon plaatsen. En dat alles natuurlijk ook begrijpelijk en inspirerend voor je medewerkers. 

 

Dat lukt met Story Based Strategy!

 

 • De houvast vind je in je DNA, jullie identiteit en waarden.
 • De ambitie vind je in een verhaal voor de verre toekomst dat misschien nét te mooi is om waar te zijn. Aangevuld met de stappen die we de komende maanden te zetten hebben om de ontwikkeling in die richting in gang te zetten.
 • Het begrijpelijke en inspirerende zit in het verzamelen van persoonlijke verhalen voor strategieontwikkeling én in het resultaat: een richtinggevend, verhalend gedachtegoed.

 

 

Met Story Based Strategy:

 • Ontwikkelen we een richtinggevend verhaal waarmee jullie een visie schetsen op de rol van jullie organisatie in de toekomst die jullie voorzien en dat op een manier die jullie identiteit weerspiegelt
 • Ontwaren we een rode draad. Wat is het dat verleden en heden met elkaar verbindt en hoe kunnen we van daaruit de toekomst vormgeven?
 • Gaan we verder dan alleen cijfers en statistieken. We verzamelen persoonlijke verhalen van individuen. Dit geeft een veelzijdig perspectief, geeft betekenis aan data en onthult patronen die anders verborgen zouden blijven. Welke verhalen vertellen wat we absoluut moeten nastreven? En welke verhalen leggen bloot waarmee we moeten stoppen?
 • Maken jullie geen dichtgetimmerd plan maar een uitnodigend en communicatief gedachtegoed waarmee jullie laten zien hoe jullie de toekomst positief en proactief benaderen.
 • Leggen jullie meteen het fundament voor interne (strategie)communicatie en je externe positionering. Door de cyclus van het delen van verhalen binnen je organisatie voort te zetten, demonstreer je voortdurende ontwikkeling. En niet te vergeten, je hebt meteen een verhaal in handen waarmee je jezelf kunt presenteren in de markt en de samenleving.
 • Omarmen we het feit dat mensen niet alleen worden geleid door feiten en cijfers, maar ook gedreven worden door ervaringen en emoties.

Voorbeeld | Een drinkbare Maas

Grote verhalen gaan verder dan korte termijn doelen, ze maken het onvoorstelbare voorstelbaar. En dat hebben we nodig. Zo is er alle reden om het te hebben over de kwaliteit van ons drinkwater. Vele indicatoren wijzen erop dat de hoeveelheid beschikbaar en gezond drinkwater echt in gevaar is. In de wereld maar ook gewoon in Nederland waar vier miljoen mensen voor hun drinkwater afhankelijk zijn van de Maas. Maar hoe krijg je mensen dan in beweging? Niet met feiten en cijfers. Wel met een perspectief dat je voor je kunt zien. “Stel je voor dat de Maas schoon genoeg zou zijn om er uit te drinken.” Dan zie je jezelf al bijna aan de waterkant zitten met de knieën in het gras en de handen in het water. Het is dat verhaal van ‘drinkbare rivieren’ dat ik in 2022 leerde kennen en waarmee Li An Phoa mensen in beweging weet te krijgen om te werken aan schone rivieren. Zo is er bijvoorbeeld een collectief van Mayors for a Drinkable Meuse ontstaan. Burgemeesters van Maasgemeenten uit drie landen die zich inzetten voor dit verhaal. De diverse waterbeherende organisaties zijn ook aangesloten. Met haar verhaal verbindt ze mensen rond ambitie. Dat lukt om drie redenen

 • Een drinkbare rivier is een grote maar voorstelbare ambitie
 • Haar ambitie komt niet uit het niets. In haar boek deelt ze hoe ze vanuit haar levensreis – gebeurtenissen, identiteit en waarden – hiertoe is gekomen.
 • Ze ondersteunt urgentie voor het grote verhaal met kleine verhalen die ze ophaalde en bundelde in de televisieserie ‘Drinkbare Maas’
Toeristisch Recreatief Platform Peel en Maas

Van verhaal naar visie voor de bestemming Peel en Maas

Beaujean Vacances

Het merk als kompas voor klantbeleving

Stichting Vorkmeer

Speelveldverkenning dienstverlening beweegstimulering 0-4 jarigen

Ivo heeft de gehele planning van ons project, de meerwaarde van onze aspergeplanten op de kaart zetten, op zich genomen. Daarbij bleef hij op positieve wijze vasthouden aan het tijdsplan om de gezamenlijke deadline te halen!


Directeur Beeren Plant Products - Kartrekker kwaliteit-plus-systeem Select Plant

Wat voor ons een jarenlange worsteling was, lukte Ivo snel en goed. Omschrijven wie we écht zijn als Wicro en waarvoor we staan. Via interviews met klanten en medewerkers wist Ivo de kern boven te halen en de juiste snaar te raken in zijn creatieve vertaling daarvan.

Evelien Fasotte
Directeur - Wicro Plastics

Ivo kan op een strategische wijze meedenken in communicatieprocessen en de vertaalslag maken naar de benodigde acties. Met de participatietoolbox heeft hij een heel mooi hulpmiddel ontwikkeld waardoor burgerparticipatie professioneel ingericht kan worden in de diverse projecten en beleidsprocessen.

Bart Mennens
Programmamanager Burgerbetrokkenheid & Lokale democratie - Gemeente Heerlen

De samenwerking met Ivo is bij iedere ontmoeting verrassend en innovatief, boven alle verwachtingen, in één woord: Wauw!

Eric Boekema
Eigenaar Eric Boekema Hypotheken

Ivo heeft met veel passie en inspiratie de eerste bijeenkomst van de Coalitie van Impact van cluster Leefomgeving en Natuur bij de HAS geleid. Hij is in staat geweest om samen met ons een concept neer te zetten waarbij op een ontspannen manier met vertegenwoordigers uit het werkveld is gereflecteerd op de uitdagingen die op ons af komen en stil te staan bij de rol die we daar als HAS in kunnen spelen. Deze samenwerking smaakt zeker naar meer.

Patricia de Cocq
Directeur Leefomgeving & Natuur bij HAS Hogeschool

Bedankt voor het coachen, het meedenken en vooral voor het feit dat je bepaalde patronen vanuit een ander perspectief voor mij zichtbaar maakt! Daar haal ik altijd veel energie uit 💪🏼

Steven Vaes
Marketing & Communicatie - VEBA

Heel fijn dat we zo snel en makkelijk konden schakelen en dat je meteen de juiste toon en snaar raakte. En dat terwijl we alleen via mail en telefoon contact hebben gehad.

Petra
Communicatieadviseur Gemeente Ermelo

De visie die Ivo voor en met het nieuw gestarte Toeristisch Recreatief Platform Peel en Maas ontwikkelde, is een stevig en indrukwekkend document geworden dat ons als bestuur trots stemt. Enerzijds een gedegen basis van diepgang en anderzijds veel waardevolle, concrete suggesties om de komende jaren mee aan te slag te gaan.

Wil van Oosteren
Voorzitter Toeristisch - Recreatief Platform Peel en Maas

“De communicatie-achtergrond van Ivo, zijn scherpe blik, de vraag achter de vraag stellen en zijn gedegen manier van rapporteren maakten het tot een hele fijne samenwerking. Daarnaast stuur je natuurlijk ook iemand op pad namens Vorkmeer en wilden we zeker weten dat hij dat deed met de juiste visie voor ogen. Dat was bij Ivo in goede handen. Zo zie je maar: opdrachten die een beetje buiten iemands kader lijken, blijken door de juiste competenties en persoonlijkheid heel erg passend. Wij zijn heel erg blij met het resultaat”.

Josine van Loon
Algemeen Manager, Welzijnsstichting Vorkmeer

Ivo is een creatieve denker, die de juiste toon weet te vinden in de speeches die hij voor ons schrijft. Hij is een professional in hart en nieren.

Wilma Delissen
Burgemeester gemeente Peel en Maas

Dankjewel! Deze basis voelt heel goed. Knap hoe jullie dat op basis van onze 'verhalen' in zo’n mooie opbouw hebben kunnen gieten. Ik ben benieuwd naar de vervolgstap.

Vivian Kersten
Directeur / Eigenaar - Rendiz

Al snel had Ivo (projectleider via Inova) de dynamieken in onze arbeidsmarktregio door en wist daar op in te spelen. Nu de campagne van start gaat hebben we het volste vertrouwen dat we samen mooie resultaten gaan behalen!

Maarten Fieret
Beleidsmedewerker Onderwijs en Arbeidsmarkt - Gemeente Helmond

Spot on de kern geraakt, we zijn écht enthousiast! Ivo heeft ons op een fantastische wijze door dit proces geleid. Erg knap hoe je met woorden en beelden zo scherp tot de kern kunt komen.

Rob Vercoulen
Directeur, NLG Buitenkansen

Ivo is in staat om zich als speechschrijver in korte tijd in te leven en de juiste snaar te raken

Roland van Kessel
Burgemeester Gemeente Cranendonck

Na jaren van groei was het tijd om onze missie, visie en identiteit te herijken. Ivo heeft op professionele wijze gegraven binnen en buiten onze organisatie en dat heeft geresulteerd in een mooi concept waarmee we vooruit kunnen.

Martijn de Wever
Directeur / Eigenaar - 2WCF ICT Dienstverleners