Onderzoek: Hoe beter op elkaar afgestemd heden, verleden en toekomst zijn, hoe groter de merkwaarde

Communicatie is een vak. Het is niet ‘iets doen’ vanuit ‘een bepaald gevoel’ of ‘omdat het leuk is’. Er ontstaat ook steeds meer kennis van hoe we als mens keuzes maken enerzijds en van wat communicatief werkt anderzijds. Daarom ben ik ook lid van de Stichting Wetenschappelijk Commerciële Communicatie, die wetenschappelijke kennis toegankelijk en toepasbaar maakt. Recent maakte Daan Muntinga bijvoorbeeld een artikel toegankelijk van Kevin Keller, hoogleraar marketing aan de Ivy League universiteit Dartmouth College. Hij signaleert namelijk onderbouwd dat het verleden, heden en de toekomst van merken onderschatte immateriële merkelementen zijn. 

 

Zijn conclusie: Hoe beter op elkaar afgestemd heden, verleden en toekomst zijn, hoe meer synergie, hoe groter de merkwaarde. De erfenis van Duitse auto’s beïnvloedt bijvoorbeeld nog altijd de kwaliteitspercepties van Audi, Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz.

 

Daarom is het ook zo belangrijk om je merk niet te stoelen op producteigenschappen (we zijn zo flexibel, goedkoop, etc.) of functionele voordelen (de klant is snel geholpen) maar op de dieperliggende waarden van je merk. Dáár identificeert je (potentiële) klant zich onbewust mee. En die vormen – als het goed is – ook het fundament onder je bedrijf. Want je bent je bedrijf gestart vanuit een bepaalde mindset; dat waar je je keuzes op stoelt, of je een pad wel of niet moet inslaan, of je die samenwerking wel of niet moet aangaan. Dat bepaal je vaak op basis van je waarden. Die beschrijven het DNA van je bedrijf, dat waar je ten diepste voor staat en gaat. Als je die waarden consequent op het netvlies houdt én een kompas laat zijn voor je bedrijf, dan ontstaat als vanzelf een rode draad door verleden, heden en toekomst van het bedrijf. Die rode draad maakt het weer makkelijk om je verhaal te vertellen op een authentieke, geloofwaardige manier.

 

Bron: https://www.swocc.nl/kennisbank-item/een-narratief-over-verleden-heden-en-toekomst-zo-creeer-je-merkwaarde-voor-jouw-bedrijf/

 

Van rode draad naar content

Daarom reik ik bij mijn positioneringsadviezen ook twee soorten merkverhalen aan te reiken, elk met een specifieke rol. Het ‘inside-out’ verhaal belicht de rode draad tussen het verleden en het heden, en biedt richting voor de communicatie in de komende periode. Het ‘outside-in’ verhaal slaat een brug de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en relevante markttrends enerzijds en jouw unieke merkwaarden anderzijds. Vanuit die verhalen kun je vervolgens je rode draad benutten als de kern van je content. Het is de bron van al je verhalen – de verhalen die je identiteit en waarden weerspiegelen. Het begint met het verzamelen van bewijsmateriaal dat jouw dieperliggende waarden ondersteunt. Welke concrete acties, werkwijzen of diensten illustreren werkelijk dat je in lijn handelt met je waarden? Die bewijslast vormt de kern van je authentieke merkcontent. Daarmee zet je jezelf relevant en onderscheidend neer. Vervolgens is het de kunst om dat wel eenduidig te doen. En dat doe je door die verhalen in formats te gieten die aansluiten bij je actuele merkbelofte of creatieve concept. Een format wil zeggen; je kiest een invalshoek voor een verhaal die écht bij jouw merk past, je geeft het format een titel in lijn met je creatieve concept, vorm en tone of voice sluiten uiteraard aan bij je merk, etc. En zo kun je met diverse formats die geloofwaardige verhalen vertellen op een manier die eenduidig is maar die ook laat zien hoe consequent je als merk bent door de jaren heen. En dat wekt vertrouwen.

Ivo kan op een strategische wijze meedenken in communicatieprocessen en de vertaalslag maken naar de benodigde acties. Met de participatietoolbox heeft hij een heel mooi hulpmiddel ontwikkeld waardoor burgerparticipatie professioneel ingericht kan worden in de diverse projecten en beleidsprocessen.

Bart Mennens
Programmamanager Burgerbetrokkenheid & Lokale democratie - Gemeente Heerlen

Door de goede voorbereiding heeft Ivo de relatiedag van Limburg Marketing professioneel geleid. Hij is alert, stelt de juiste vragen en helpt zo om het publiek te inspireren.

Giel Polman
Directeur Limburg Marketing

Ivo heeft met veel passie en inspiratie de eerste bijeenkomst van de Coalitie van Impact van cluster Leefomgeving en Natuur bij de HAS geleid. Hij is in staat geweest om samen met ons een concept neer te zetten waarbij op een ontspannen manier met vertegenwoordigers uit het werkveld is gereflecteerd op de uitdagingen die op ons af komen en stil te staan bij de rol die we daar als HAS in kunnen spelen. Deze samenwerking smaakt zeker naar meer.

Patricia de Cocq
Directeur Leefomgeving & Natuur bij HAS Hogeschool

Dankjewel! Deze basis voelt heel goed. Knap hoe jullie dat op basis van onze 'verhalen' in zo’n mooie opbouw hebben kunnen gieten. Ik ben benieuwd naar de vervolgstap.

Vivian Kersten
Directeur / Eigenaar - Rendiz

“De communicatie-achtergrond van Ivo, zijn scherpe blik, de vraag achter de vraag stellen en zijn gedegen manier van rapporteren maakten het tot een hele fijne samenwerking. Daarnaast stuur je natuurlijk ook iemand op pad namens Vorkmeer en wilden we zeker weten dat hij dat deed met de juiste visie voor ogen. Dat was bij Ivo in goede handen. Zo zie je maar: opdrachten die een beetje buiten iemands kader lijken, blijken door de juiste competenties en persoonlijkheid heel erg passend. Wij zijn heel erg blij met het resultaat”.

Josine van Loon
Algemeen Manager, Welzijnsstichting Vorkmeer

Ivo heeft de gehele planning van ons project, de meerwaarde van onze aspergeplanten op de kaart zetten, op zich genomen. Daarbij bleef hij op positieve wijze vasthouden aan het tijdsplan om de gezamenlijke deadline te halen!


Directeur Beeren Plant Products - Kartrekker kwaliteit-plus-systeem Select Plant

De samenwerking met Ivo is bij iedere ontmoeting verrassend en innovatief, boven alle verwachtingen, in één woord: Wauw!

Eric Boekema
Eigenaar Eric Boekema Hypotheken

Na jaren van groei was het tijd om onze missie, visie en identiteit te herijken. Ivo heeft op professionele wijze gegraven binnen en buiten onze organisatie en dat heeft geresulteerd in een mooi concept waarmee we vooruit kunnen.

Martijn de Wever
Directeur / Eigenaar - 2WCF ICT Dienstverleners

Al snel had Ivo (projectleider via Inova) de dynamieken in onze arbeidsmarktregio door en wist daar op in te spelen. Nu de campagne van start gaat hebben we het volste vertrouwen dat we samen mooie resultaten gaan behalen!

Maarten Fieret
Beleidsmedewerker Onderwijs en Arbeidsmarkt - Gemeente Helmond

Spot on de kern geraakt, we zijn écht enthousiast! Ivo heeft ons op een fantastische wijze door dit proces geleid. Erg knap hoe je met woorden en beelden zo scherp tot de kern kunt komen.

Rob Vercoulen
Directeur, NLG Buitenkansen

Ivo is in staat om zich als speechschrijver in korte tijd in te leven en de juiste snaar te raken

Roland van Kessel
Burgemeester Gemeente Cranendonck

Wat voor ons een jarenlange worsteling was, lukte Ivo snel en goed. Omschrijven wie we écht zijn als Wicro en waarvoor we staan. Via interviews met klanten en medewerkers wist Ivo de kern boven te halen en de juiste snaar te raken in zijn creatieve vertaling daarvan.

Evelien Fasotte
Directeur - Wicro Plastics

Bedankt voor het coachen, het meedenken en vooral voor het feit dat je bepaalde patronen vanuit een ander perspectief voor mij zichtbaar maakt! Daar haal ik altijd veel energie uit 💪🏼

Steven Vaes
Marketing & Communicatie - VEBA

Heel fijn dat we zo snel en makkelijk konden schakelen en dat je meteen de juiste toon en snaar raakte. En dat terwijl we alleen via mail en telefoon contact hebben gehad.

Petra
Communicatieadviseur Gemeente Ermelo

De visie die Ivo voor en met het nieuw gestarte Toeristisch Recreatief Platform Peel en Maas ontwikkelde, is een stevig en indrukwekkend document geworden dat ons als bestuur trots stemt. Enerzijds een gedegen basis van diepgang en anderzijds veel waardevolle, concrete suggesties om de komende jaren mee aan te slag te gaan.

Wil van Oosteren
Voorzitter Toeristisch - Recreatief Platform Peel en Maas

Ivo is een creatieve denker, die de juiste toon weet te vinden in de speeches die hij voor ons schrijft. Hij is een professional in hart en nieren.

Wilma Delissen
Burgemeester gemeente Peel en Maas

Mooi meegenomen

03-01-2024

Veranderd door zichzelf te blijven. Het merk Bibliotheek.

Lees meer over Veranderd door zichzelf te blijven. Het merk Bibliotheek.
18-08-2023

Waarom we niet alleen naar data en informatie (zakelijkheid) maar ook naar waarden en verhalen (ziel) moeten kijken bij strategieontwikkeling

Lees meer over Waarom we niet alleen naar data en informatie (zakelijkheid) maar ook naar waarden en verhalen (ziel) moeten kijken bij strategieontwikkeling
04-08-2023

Gemiste kans: Slechts 36,7% van de familiebedrijven maakt gebruik van hun familiale merkidentiteit

Lees meer over Gemiste kans: Slechts 36,7% van de familiebedrijven maakt gebruik van hun familiale merkidentiteit
27-07-2023

Onderzoek: Hoe beter op elkaar afgestemd heden, verleden en toekomst zijn, hoe groter de merkwaarde

Lees meer over Onderzoek: Hoe beter op elkaar afgestemd heden, verleden en toekomst zijn, hoe groter de merkwaarde
20-01-2023

Maak verbinding géén content

Lees meer over Maak verbinding géén content
25-11-2022

Kansen veur dialekmarketing en kommunikasie

Lees meer over Kansen veur dialekmarketing en kommunikasie
20-09-2022

Wat we als samenleving kunnen leren van de waarde(n) van het familiebedrijf

Lees meer over Wat we als samenleving kunnen leren van de waarde(n) van het familiebedrijf
30-05-2022

Practice what i preach

Lees meer over Practice what i preach
30-07-2021

Hoe ontworteld DSM de kans laat liggen om een betekenisvolle stap naar voren te zetten

Lees meer over Hoe ontworteld DSM de kans laat liggen om een betekenisvolle stap naar voren te zetten
20-04-2020

We zijn met wie we omgaan. Maar wat als we met bijna niemand meer omgaan?

Lees meer over We zijn met wie we omgaan. Maar wat als we met bijna niemand meer omgaan?
06-01-2020

Incentro: Naamsbekendheid over de rug van een heel dun ‘purpose’

Lees meer over Incentro: Naamsbekendheid over de rug van een heel dun ‘purpose’