NLG Buitenkansen

Nieuwe merknaam en merkverhaal

Merknaam, positionering en merkverhaal NLG Buitenkansen

Noord Limburgs Groen is vanaf nu NLG Buitenkansen

Als je uitgroeit van Noord Limburg naar heel Limburg en zuidoost Brabant, van 13 naar 44 medewerkers en van werkgever tot werk- én leerbedrijf is er alle reden om eens na te denken over je #positionering. Zeker als je zo’n bijzonder verhaal te vertellen hebt én als de arbeidsmarkt schreeuwt om het benutten van potentieel. Dat zag Rob Vercoulen net zó toen hij mij benaderde met de vraag of ik hen wilde helpen om te komen tot een nieuwe naam en een actueel verhaal.

Al bijna 12,5 jaar verricht NLG Buitenkansen groene aanleg- en onderhoudswerkzaamheden voor bedrijven, overheid, woningcorporaties, zorginstanties en scholen. Met mensen die om uiteenlopende redenen wat extra begeleiding nodig hebben. Niet als sociale werkvoorziening maar als reguliere werkgever. Hovenierswerk dat voldoet aan de normen van de commerciële markt volgens de meest menselijke maat. En dat werkt. Voor de mensen die er werken én voor de klanten van NLG Buitenkansen.

In de afgelopen periode heb ik de merknaam ontwikkeld, het merkconcept vertaald naar een contentframework, implementatie van de nieuwe huisstijl en website begeleid, het concept bedacht voor de corporate video en daarvoor de interviews afgenomen én de twee lanceringsbijeenkomsten tijdens Venlo in Business gepresenteerd.

Voor de nieuwe huisstijl, implementatie daarvan en realisatie van de website hebben NLG Buitenkansen en ik samengewerkt met INOVA En nu is het aan NLG Buitenkansen om de buitenwereld mee te nemen in hun verhaal. Een verhaal dat ertoe doet. Niet voor niets stond recent nog het volgende te lezen in de Volkskrant:

“Nu hebben we twee opties: of je doet mee in de hoog prestatieve arbeidsmarkt of je doet niks meer. Er moet een extra baan komen tussen die burn-outbaan en de bijstand. Er is zoveel te doen. Er zijn ruim een miljoen eenzame mensen en ruim een miljoen mensen inactief die best wat willen doen.”

En dan zijn er nog duizenden mensen die in hun huidige baan niet tot hun recht komen of bij een sociale werkvoorziening niet meer worden uitgedaagd om te groeien. Onbenut potentieel dat een kans verdient. Een buitenkans!

Spot on de kern geraakt, we zijn écht enthousiast! Ivo heeft ons op een fantastische wijze door dit proces geleid. Erg knap hoe je met woorden en beelden zo scherp tot de kern kunt komen.
Rob Vercoulen | Directeur, NLG Buitenkansen

Verhalen in actie

Toeristisch Recreatief Platform Peel en Maas