Beaujean Vacances

Herpositionering én merkgedreven klantbeleving

Positionering merk Beaujean Vacances

Gestoeld op de waarden karakteristiek, zorgzaamheid en loyaliteit schreef ik het merkverhaal van Beaujean Vacances en ontwikkelde ik een hernieuwde positionering aan de hand van de pay off ‘met de signatuur van Beaujean’. Vervolgstap was de vertaling van praatje naar plaatje, de vernieuwing van de visuele identiteit van het merk. 

In de ideale wereld van merkdenken is het dan niet klaar maar begint het pas. Want als je scherp hebt geformuleerd waarvoor je staat en wie je bent, is het veel makkelijker om je merk te laten werken als kompas. Door je waarden richting te laten geven aan alles dat je doet schep je een eenduidig merkbeeld dat niet alleen tot stand komt via communicatie maar ook door gedrag en symboliek. Natasja van Eijsden en ik kregen via INOVA dé kans om het merk Beaujean Vacances op die manier verder te ontwikkelen.

En dus brachten we de customer journey in beeld om te bepalen hoe we communicatie, service én gedrag kunnen afstemmen op de momenten waarop Beaujean het verschil wil maken bij gasten en huiseigenaren. Met als resultaat een concreet beeld van op welke manier we contact kunnen hebben volgens de waarden, hoe we op bepaalde momenten écht met de signatuur van Beaujean extra service verlenen en met welke contentformats we onderscheidende en relevante verhalen kunnen vertellen. Maar we gingen nog een merkstap verder. Want we formuleerden welk gedrag we van medewerkers verwachten,, hoe we in overleggen besluiten kunnen nemen volgens de waarden, hoe we het gesprek over beoordelen en ontwikkelen inrichten én welke momenten (symboliek) we intern meer betekenis kunnen geven vanuit het merk.

Merkwerk volgens het boekje. Maar dan wel heel praktisch en toepasbaar. Want merkdoen is de beste manier van merkdenken.

Ivo nam de tijd en had een goede werkwijze om ons bedrijf echt te leren kennen. Het merkverhaal was een schot in de roos, kippenvel bij de presentatie ervan. Heel bijzonder hoe Ivo woorden en gevoel heeft kunnen geven aan ons familiebdrijf.
Daphne Beaujean

Verhalen in actie