Wonen Plus

Merkidentiteit en positionering

Merkidentiteit en positionering Wonen Plus

“Ivo wij zijn helemaal geen marketingorganisatie. Dat past helemaal niet bij ons al die poeha.” Dat was 4 mei 2022.

“Poh, ik krijg er kippenvel van.” Dat was 15 juni 2022.

Wat er in de tussentijd gebeurd is? Niet heel veel hoor. WonenPlus is gewoon blijven doen wat ze heel goed doen. Zoeken naar de essentie van zorg, laten wat niet de bedoeling kan zijn, denken mét mensen in plaats van vóór mensen en kleinschaligheid financieel stabiel organiseren. En dat werkt voor hun cliënten en voor hen. Want beiden zijn tevreden en beiden zijn er voldoende 😉.

Wat ik heb mogen doen is de intentie van waaruit er gewerkt wordt bij WonenPlus vatten. Hun verhaal mogen vinden, vertalen en vertellen. Vinden door medewerkers, cliënten en stakeholders te spreken, een id-quickscan uit te voeren, met medewerkers aan de slag te gaan, etc. Vertalen door dat wat ik zag en hoorde te omschrijven naar een merkarchetype, de merkwaarden te herdefiniëren, de essentie van het merk te vatten en vervolgens een concept te ontwikkelen dat kan dienen als kapstok voor alle communicatie van Wonen Plus. #merkwerk dus.

Uiteindelijk zijn die bouwstenen gebruikt om het merkverhaal van WonenPlus te schrijven. Een verhaal van oorsprong naar voorsprong én een verhaal van buiten naar binnen. En nu staat het merk in de steigers. Volgende stap? Van praatje naar plaatje. Uitwerking van het visuele concept dat dit verhaal gaat ondersteunen. En vervolgens stap voor stap de ruimte nemen om het herijkte verhaal van Wonen Plus te vertellen. Want ruimte, dat is waar WonenPlus voor zorgt

Ik krijg er gewoon kippenvel van
Jolanda Geraedts, communicatiemedewerker Wonen Plus

Verhalen in actie

Toeristisch Recreatief Platform Peel en Maas