Maaskracht Uiterwaardenbeheer

Merkverhaal, communicatiestrategie én flexibele communicatieadviseur

Merkverhaal, communicatieplan en interim communicatieadviseur Maaskracht

De Maas kronkelt 196 kilometer door Zuid-Nederland, van Eijsden tot in het Hollandsch Diep. De natuurgebieden, weilanden en tuinen die tussen de rivier en de dijken liggen, noemen we uiterwaarden. En in die uiterwaarden speelt zich van alles af. Er wordt verbouwd en gewandeld, gegraasd en gebroed, ondernomen en gewonnen. Daar is ruimte voor nodig. Ruimte voor de Maas, de natuur en de mens. Daarom werkt Maaskracht in opdracht van Rijkswaterstaat in die uiterwaarden aan een veilige doorstroming van (hoog) water, riviernatuur en waterkwaliteit. Maaien en snoeien, kappen en planten, graven en begaanbaar houden. 

Maaskracht is een krachtenbundeling van de familiebedrijven Van de WeteringVan Wijlen en M.J. Smits aangevuld met Tenders & Projects. Samen zijn ze in staat geweest een innovatieve aanbesteding gegund te krijgen. Nu is het zaak om het uiterwaardenbeheer in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat voor lange tijd te gaan verzorgen. Een proces dat ook vraagt om communicatie met perceeleigenaren, omwonenden en stakeholders. Maar ook om de drie familiebedrijven daarin te positioneren. Een mooie combinatie van omgevingscommunicatie, storytelling én merkcommunicatie dus. Als flexibele communicatieadviseur help ik Maaskracht daarmee sinds begin 2023.

Ivo...

Verhalen in actie