Proteion

Podcastformat voor medewerkers

Contentformat en contentstrategie podcast Proteion

In interne communicatie spelen eigenlijk vijf vormen van informatie-uitwisseling een belangrijke rol

  • Taakinformatie (informatie die een medewerker nodig heeft voor de uitoefening van de eigen taken.)
  • Beheerinformatie (informatie die ervoor zorgt dat de activiteiten op het juiste moment door de juiste persoon worden uitgevoerd zoals de werkplanning)
  • Beleidsinformatie (organisatiebrede informatie over het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst)
  • Motiverende informatie (dient om medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden)
  • Sociale informatie (stimuleert de binding met en betrokkenheid bij collega’s)

Veel taakinformatie en beheerinformatie verloopt via intranet, overleg, processen en systemen, etc. Maar hoe geef je effectief vorm aan beleidsinformatie, motiverende informatie en sociale informatie? Want die vragen om meer context, beleving en identificatie. Een personeelsmagazine is een veelgebruikte en waardevolle invulling hiervoor. Want in een magazine kun je verdiepen, samenhang schetsen tussen losse projecten en programma’s én mensen een gezicht geven. Daarom gaf Proteion al jaren het personeelsmagazine Thuis uit.

Van personeelsmagazine naar podcast

Maar een magazine heeft ook nadelen. Het is duur, tijdsintensief, actualiteit is niet mogelijk vanwege de benodigde tijd voor vormgeving, druk en verzending, het is niet zo duurzaam en nog vaak ‘van de organisatie, vóór de mensen’. Bovendien is 1 op de 6 Nederlanders in meer of mindere mate laaggeletterd. Dus dan is niet alleen de vraag hoe efficiënt een personeelsmagazine is maar ook hoe effectief het echt is. Daarom ontwikkelden INOVA en ik op verzoek van Proteion samen een format voor een personeelspodcast. Want met een podcast heb je net zoveel mogelijkheden voor verdieping, context en om mensen een gezicht te geven als met een magazine. Maar ten opzichte van een magazine kun je het meer ván de mensen maken, is het toegankelijker omdat je kunt luisteren, het kost minder tijd en geld én het is op meer momenten en plekken tot je te nemen. Wel zo handig bij een organisatie waar veel medewerkers veel onderweg zijn.

Format: Opgepikt

Maar een podcast begin je niet zomaar. Want de opzet dient wel bij te dragen aan de doelen én aan te sluiten bij je merkwaarden. Daarom is het van belang om te denken in formats. Want met een format kies je welke verhalen te brengen én vanuit welke invalshoeken. Met contentformats sla je écht de brug tussen strategie en positionering enerzijds en middel anderzijds. Bovendien komt een format de herkenbaarheid ten goede én helpt een format om een boodschap te structureren waardoor makkelijker wordt voor publiek om inhoud te begrijpen en te plaatsen. Voor Proteion ontwikkelde ik via INOVA het volgende format

‘Opgepikt’: Iedere uitzending pikken we een collega op die je beter leert kennen, je hoort het laatste nieuws én onderweg is er is altijd wel iemand uit ons zorgnetwerk die even belt of voorbij fietst. Daar pik jij ook weer iets van op.

Binnen dit format staat het verhaal van één medewerker centraal, is er ruimte voor het laatste Proteion-nieuws én er is een kort gesprekje met iemand uit het Proteion zorgnetwerk waarin er wat meer tijd is voor één onderwerp. Met Bart Storcken is er een toegankelijke host en podcastmaker aan gekoppeld waarbij medewerkers zich snel op hun gemak voelen en die ontwapenende vragen weet te stellen. De eerste editie is recent gelanceerd en de rest van dit jaar komt de podcast iedere twee weken uit

Met superveel plezier naar de podcast geluisterd, echt heel leuk! Het valt me op (en ik luister écht heel veel podcasts) dat de podcast ook goed in elkaar zit.
Bjorn Ceresa | Raad van Bestuur Proteion

Verhalen in actie