Van verhaal naar visie voor de bestemming Peel en Maas

Vroeger – en helaas nu ook nog wel – zetten we een plaats of een regio op de kaart met een ludieke promotiecampagne. Tegenwoordig is er wel iets meer nodig om als bestemming het verschil te maken. Want meer en meer ontwikkelt gebiedsmarketing zich naar bestemmingsmanagement. Hoe verbinden we het oorspronkelijke verhaal van deze plek met het nieuwe verhaal? En hoe houden we bij de ontwikkeling van deze bijzondere plek rekening met de toegevoegde waarde van die ontwikkeling voor de reeds aanwezige inwoners én met wat onze natuur kan verdragen? Positionering en ontwikkeling grijpen steeds meer in elkaar.

 

En dat komt tot uiting in het meerjarenbeleid van het Toeristisch Recreatief Platform Peel en Maas, een samenwerkingsverband van bedrijven actief in de horeca en recreatie en in het toerisme. Het platform maakt een nieuwe start en heeft voldoende zelfkennis om te beseffen dat Peel en Maas geen bestemming is in marketingtermen, mensen kiezen voor (Noord) Limburg als bestemming niet voor een specifieke gemeente. Bovendien is er niet de financiële slagkracht om een stevige breinpositie in te nemen én verzorgen de regionale marketingorganisaties al de promotie van de regio. Maar wat is dan wel de rol van dat platform?

 

Werken vanuit een narratieve strategie

Het antwoord vonden we in een strategisch narratief. Een voor deze bestemming verbindend verhaal en een richtinggevend thema. Richtinggevend voor de promotie naar in de gemeente aanwezige gasten en inwoners. Maar bovenal richtinggevend voor de ontwikkeling van de bestemming van Peel en Maas. Want de P van Promotie is misschien wel de minst belangrijke P uit het plan. De P’s van prijs, product, plaats, planeet en personeel zijn veel belangrijker voor de ontwikkeling tot kwalitatief hoogwaardige bestemming. Een ontwikkeling die alleen kan plaatsvinden in samenwerking. Daarom veel aandacht voor integraliteit. Over de wederkerige relaties tussen horeca, recreatie en toerisme enerzijds en transitie buitengebied, leefbaarheid in kleine dorpen en natuurkwaliteit anderzijds.

 

Wat dat richtinggevende thema en verbindende verhaal is? Dat is gevat in het einddocument ‘Horeca recreatie toerisme – voedingsbodem voor het goeie leven in Peel en Maas | Visie 2024 – 2028. En dat document wordt de komende periode besproken door het Toeristisch Recreatief Platform Peel en Maas met hun achterban, met de gemeente, met organisaties waarmee mogelijk samengewerkt kan worden, etc. Dus nog even wachten tot dat verhaal hier verder gedeeld kan worden.

De visie die Ivo voor en met het nieuw gestarte Toeristisch Recreatief Platform Peel en Maas ontwikkelde, is een stevig en indrukwekkend document geworden dat ons als bestuur trots stemt. Enerzijds een gedegen basis van diepgang en anderzijds veel waardevolle, concrete suggesties om de komende jaren mee aan te slag te gaan.

Wil van Oosteren
Voorzitter Toeristisch - Recreatief Platform Peel en Maas

Mooi meegenomen

18-08-2023

Waarom we niet alleen naar data en informatie (zakelijkheid) maar ook naar waarden en verhalen (ziel) moeten kijken bij strategieontwikkeling

Lees meer over Waarom we niet alleen naar data en informatie (zakelijkheid) maar ook naar waarden en verhalen (ziel) moeten kijken bij strategieontwikkeling
04-08-2023

Gemiste kans: Slechts 36,7% van de familiebedrijven maakt gebruik van hun familiale merkidentiteit

Lees meer over Gemiste kans: Slechts 36,7% van de familiebedrijven maakt gebruik van hun familiale merkidentiteit
27-07-2023

Onderzoek: Hoe beter op elkaar afgestemd heden, verleden en toekomst zijn, hoe groter de merkwaarde

Lees meer over Onderzoek: Hoe beter op elkaar afgestemd heden, verleden en toekomst zijn, hoe groter de merkwaarde
20-01-2023

Maak verbinding géén content

Lees meer over Maak verbinding géén content
25-11-2022

Kansen veur dialekmarketing en kommunikasie

Lees meer over Kansen veur dialekmarketing en kommunikasie
20-09-2022

Wat we als samenleving kunnen leren van de waarde(n) van het familiebedrijf

Lees meer over Wat we als samenleving kunnen leren van de waarde(n) van het familiebedrijf
30-05-2022

Practice what i preach

Lees meer over Practice what i preach
30-07-2021

Hoe ontworteld DSM de kans laat liggen om een betekenisvolle stap naar voren te zetten

Lees meer over Hoe ontworteld DSM de kans laat liggen om een betekenisvolle stap naar voren te zetten
20-04-2020

We zijn met wie we omgaan. Maar wat als we met bijna niemand meer omgaan?

Lees meer over We zijn met wie we omgaan. Maar wat als we met bijna niemand meer omgaan?
06-01-2020

Incentro: Naamsbekendheid over de rug van een heel dun ‘purpose’

Lees meer over Incentro: Naamsbekendheid over de rug van een heel dun ‘purpose’