Waarom we niet alleen naar data en informatie (zakelijkheid) maar ook naar waarden en verhalen (ziel) moeten kijken bij strategieontwikkeling

Kijk eens naar onderstaande plaatjes. De BBB heeft in alle provincies de provinciale statenverkiezingen gewonnen en is de grootste fractie in de eerste kamer. Maar de ruime meerderheid van de zetels in de eerste kamer – 77% – gaat niet naar de BBB. Beide kaartjes zijn feitelijk correct. Een weergave van informatie op basis van data. Maar welke betekenis geven we deze informatie? Welke kant willen we nu op vanaf hier? Dat wordt enerzijds bepaald door het perspectief dat je inneemt, de mindset waarmee je naar deze informatie kijkt. Oftewel je identiteit en je waarden. En anderzijds geef je er de betekenis aan vanuit dat wat je wil gezien alle ontwikkelingen die je voorziet. De manier waarop je naar informatie kijkt bepaalt dus wat je ziet en welk verhaal je ermee wil maken. Hoe je verder wil met deze informatie. Zo werkt het ook bij strategieontwikkeling. Neem je identiteit mee in het betekenis geven van informatie richting de toekomst. Duik in de verhalen achter de cijfers. Dat kan bijvoorbeeld via Story Based Strategy

Van-data-via-informatie-en-kennis-naar-betekenis
Dankjewel! Deze basis voelt heel goed. Knap hoe jullie dat op basis van onze 'verhalen' in zo’n mooie opbouw hebben kunnen gieten. Ik ben benieuwd naar de vervolgstap.
Vivian Kersten
Directeur / Eigenaar - Rendiz